ورود اعضاء

آخرین خبر ها

جستجو در سایت

پیوند ها

هواشناسی

کنترل کیفیت-تجهیزات

واحد کنترل کیفیت شرکت خانه بتون از امکانات آزمایشگاهی، تجهیزات کنترل کیفی و نیروی انسانی متخصص برخوردار است. این شرکت همواره از توانایی های لازم برای انجام فعالیتهای تحقیق و توسعه و کنترل کیفی تولید بتن برخوردار بوده و از اینرو توانسته است چندین نوع بتن ویژه برای کاربردهای مختلف برای صنایع کشور طراحی و پس از تولید و تست نمونه، تولید کرده و تحویل مشتریان دهد. تجهیزات واحد کنترل کیفیت شرکت خانه بتون طبق استاندارد داخلی جهانی کالیبراسیون می‌شوند و دارای استاندارد های ملی مرتیبط از موسسه استاندارد تحقیقات صنعتی. لازم به ذکر است آزمایشگاه این شرکت به عنوان آزمایشگاه اکرودیته موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران شناخته شده است.1 – آزمایشات مربوط به بتن آماده

- تعیین روانی بتن به روش اسلامپ

- تعیین وزن مخصوص بازدهی

- تعیین هوای موجود در بتن ( روش وزنی )

- تعیین مقاومت فشاری آزمون های بتن

- بتن آماده ویژگی ها و اصلاحیه شماره 1


2 – سنگدانه های مورد استفاده در بتن

- سنگدانه های بتن – ویژگی ها و اصلاحیه شماره 1

- کلوخه های رسی و ذرات خرد شده در سنگدانه

- دانه بندی سنگدانه های ریز و درشت توسط الک

- تعیین مواد ریزتر از 75 میکرون

- ذرات سبک در سنگدانه

- سولفاتهای محلول در آب

- کلرید های محلول در آب

- سایش سنگدانه ( لس آنجلس )

- مقاومت مصالح سنگی در مقابل عوامل جوی


3 – بلوک های سیمانی توخالی – ویژگی ها

4 - بلوک های سیمانی توخالی – روش های آزمون